Ti 17.10.2017 23:40


Produkter


Hjem
Firma
Produkter
Produkter
Bil påbygg
Tilhenger
Trailers
ATP - påbygg
ATP - tilhenger
Citytrailers
Tekniske detaljløsninger
Spesialløsninger
Service
Kontakta oss
Bytesvagnar

Högsta kvalitet i samråd  med kunden

De grundläggande principerna för Limetecs affärsverksamhet är ett kundinriktat kvalitetstänkande och en uttalad vilja att hitta den bästa lösningen för kundens transportbehov.

Över 50 års erfarenhet av transportbranschen, en högt utvecklad planerings- och produktionsteknik samt en vilja att värna om kundkontakterna, att skapa fasta och varaktiga kundrelationer garanterar att våra lastbilssläpvagnar och överbyggnader har hög funktionalitet och håller gedigen kvalitet.  En orubblig princip i vår verksamhet är att infria  de löften, som vi ger våra kunder.

Grundlösningar av toppklass

Hos Limetec är även de vardagliga grundlösningarna av absolut  toppklass inom branschen. Vårt kundorienterade kvalitetstänkande utgör grunden för vår planering och produktutveckling. Arbetet utförs i samråd med kunden.

Hemligheten bakom Limetecs framgång grundar sig  på vårt gedigna transportkunnande och på att vi uppfyller  kundernas önskemål. En kontinuerlig produktut-veckling och vår på erfarenhet baserade förmåga  att förutse kommande kundbehov ger oss  möjligheten att föra våra visioner ett steg  längre fram.

Enkla och fungerande  lösningar

Limetecs lösningar klarar hårda påfrestningar och fungerar länge. Även i krävande situationer, där speciallösningar kommer till användning, utgör enkelhet, lättanvändhet och valet av de mest hållbara materialen hörnstenar för verksamheten.

Vår långa erfarenhet, vårt yrkeskunnande, vår förmåga att se situationen ur kundens perspektiv och sätta oss in i kundens verksamhet garanterar, att vi hittar den bästa lösningen till nya transportbehov.

 
Oy LIMETEC Ab
Isokalliontie 4,
FIN-67600 KOKKOLA
PL 550,
FIN-67701 KOKKOLA
Puh. 020 7475 000
Fax 020 7475 444