FIN | SVE | ENG | NOR |

Smarte Transportløsninger

Team Limetec

PÅBYGGSLØSNINGER FOR BILER OG TILHENGERE

Team Limetec planlegger og produserer påbygg og tilhengere samt dollyer ut ifra kundens behov og ønsker.

Planleggingen og produksjonen skjer i Karleby, Finland der vi har moderne og tidsriktige lokaler og vi benytter oss av moderne teknologi i hele produksjonsprosessen. Vi har fornyet hele produksjonskonseptet i 2017.

Fabrikken har to produksjonslinjer som medfører att vi effektivt kan produsere skreddersydd transportutstyr for våre kunder. Vi har produksjonslinjer som produserer Limetec Next påbygg som er våre standardprodukter og de kan utstyres med ulike utstyrspakker. På den andre produksjonslinjen produserer vi Limetec Specials påbygg som er kundespesifikke spesialløsninger. Produksjonen er effektiv ettersom den er standardisert og produktet skreddersys først i sluttfasen.


Velg riktig transportutstyr for ditt behov


Limetec transportløsninger består av to produktfamilier, Limetec Next og Limetec Specials.


Limetec Next

Standardiserte påbygg som kan utstyres med ulikt tilbehør.

SE ALLE REFERANSER
Limetec Next

Skreddersydde løsninger for ulike transportbehov. Spesifisere din ønsker, så planlegger vi etter dine ønsker.

SE ALLE REFERANSER

Med vår lange erfaring innen transport og påbyggerbransjen kan vi forsikre høy kvalitet og funksjonalitet samt bra finish på våre produkter.

Tunge kjøretøy og godstransport hører til vår kjernekompetanse. Vår lange erfaring i bransjen og vår kunnskap innen transportsektoren er en styrke som gjør at vi kan tilby løsninger som gir merverdi for våre kunder.

Med fokus på et stort utvalg, moderne teknologi og gjennom å satse på design kan vi forsikre at transportutstyr som Limetec leverer passer ditt behov.

De grunnleggende prisippene i vår virksomhet er kundefokusering og kvalitet. Vår målsetting er å tilby den beste løsningen for våre kunder. Gjennom et nært samarbeid med kundene har Limetec fått god kjennskap om de kravene som stilles på transportutstyr i praksis, og kunnskapen er uvurderlig i selskapets produktutvikling Design, robusthet og brukervennlighet er av avgjørende betydning også i de små detaljene.

Robuste konstruksjoner og at vi bruker komponenter av høy kvalitet er viktig i kvalitetstanken hos oss i Limetec. Derfor tåler våre produkter høye påkjenninger og slitasje i utfordrende forhold.

Vi planlegger og produserer og utstyrer våre produkter med kvalitetskomponenter som er produsert i Europa i henhold til gjeldende standarder.

Vår virksomhet styres av en vilje av å gi bra service også etter leveringen. Vi tilbyr gjennom våre forhandlere og samarbeidspartnere tilgang til pålitelig og høy grad av service og reservedeler.

Team Limetecs hovedkontor er i karleby, Finland. Største delen av vår produksjon leveres til det nordiske markedet, Sverige, Finland og Norge. Limetec planlegger og produserer mogendagens løsninger for dagens trasport når det gjeller godstransport der det stilles høye krav på kvalitet og effektivitet.Høy finish

Robuste konstruksjoner

Kvalitetskomponenter

Skreddersydde løsninger


Hvordan kan vi hjelpe?

VI VIL FINNE DEN BESTE LØSNINGEN FOR DITT BEHOV.

Contact us

Limetecs hovedkontor er i karleby, Finland. Største delen av vår produksjon leveres til det nordiske markedet, Sverige, Finland og Norge. Vi tilbyr gjennom våre forhandlere og samarbeidspartnere tilgang til pålitelig og høy grad av service og reservedeler.